خدمات های شرکت

بخش کشاورزی: سمپاشی مزارع  با هواپیمای بدون سرنشین

پروژه های نمونه کارها شرکت ما - ما مطمئن هستیم که هر کار، حتی پیچیده ترین پروژه ها شدنی است!

خدمات کشاورزی

​داده برداری وآنالیز و ارزیابی مزارع ،سم پاشی سریع و بدون تلفات کشت محصول 

ما راهکارهای نوآورانه، کارآمد و پایدار را که به چالش های آینده انرژی ما پاسخ می دهند، توسعه می دهیم.

تصویر برداری هوایی

تصویربرداری هوایی برای ساخت یک ویدیو و پروژه تبلیغاتی​​​​​​​

تحقیقات جغرافیایی

روند برنامه ریزی و پیشرفت      هر پروژه ساختمانی​​​​​​​

بازرسی و نظارت

بازرسی لوله های گاز و نفت، زیر ساختهای شهری از قبیل پلها و سکوهای نفتی و سیستم های انتقال آب و گاز​​​​​​​

پرواز دسته جمعی

نمایش پروازی دسته جمعی پرنده های بدون سرنشین برای پروژه های تبلیغاتی
​​​​​​​

نقشه برداری هوایی

نقشه های توپوگرافی، نقشه های پارسل شهری مورد استفاده در طرح های تفضیلی و حتی نقشه های دقیق کاداستر شهری، روستایی و کشاورزی​​​​​​​

تبلیغات هوایی

تبلیغات تصویری و محیطی، پهپاد ها به عنوان رسانه های فیزیکی برای بازاریابی

امداد و نجات

ارزیابی و کمک به مناطق سیل زده و یا زلزله زده و دیگر بلایای طبیعی و غیر مترقبه ​​​​​​​

ماموریت ما این است که به طور مداوم جهان را با انرژی مورد نیاز خود تامین کند.